Huwelijk

"wat God heeft verbonden mag de mens niet scheiden." (Matteüs 19:6)

In het sacrament van het huwelijk worden twee mensen met elkaar verbonden door middel van een heilige overeenkomst met God en met elkaar.

In tegenstelling tot de andere sacramenten, waarbij de bedienaar van de kerk het sacrament toedient, dienen de man en vrouw elkaar zelf het huwelijkssacrament toe. Een priester of diaken is hiervan getuige en spreekt daarna de huwelijkszegen uit. Tijdens de huwelijkssluiting belooft het bruidspaar in aanwezigheid van de geloofsgemeenschap, elkaar trouw en liefde in voor- en tegenspoed.

Ook als een van jullie beide niet katholiek is, is het mogelijk om je huwelijk te laten inzegenen.

Willen julllie trouwen in de Nicolaaskerk?
Neem dan tijdig contact op met: Pastoor Marcelo Salao Rocha of Diaken Jack Noë