Jongerenviering

Jongerenviering - elke zaterdagmiddag


Elke zaterdagmiddag om 12:00 uur wordt er in de Mariakapel van de Nicolaaskerk een Eucharistieviering voor jongeren gehouden. Pastoor Marcelo is meestal de voorganger.

Bij deze viering geen geblader in misboekjes, want door middel van een beamer worden de misteksten op de muur geprojecteerd. Het is daarom dus ook geen probleem als je nog niet zo goed op de hoogte bent van de liturgie. Er worden moderne lofprijzingsliederen gezongen in het Nederlands en het Engels.

Een aantal jongeren is tijdens de viering als vrijwilliger actief, bijvoorbeeld bij het bedienen van de beamer, het rondgaan met de collecte en het voorlezen van de lezingen. De viering is speciaal gericht op jongeren, maar de samenstellling van de groep vaste bezoekers is heel divers, iedereen is welkom.


Na afloop is er de mogelijkheid tot 14:00 uur om met elkaar en de pastoor nog even na te praten, met een kopje koffie of thee. Daar wordt volop gebruik van gemaakt, de gastvrouwenruimte zit regelmatig vol op zaterdagmiddag. Verjaardagen worden met elkaar gevierd en de gesprekken gaan over van alles en nog wat.

Inmiddels is er een vaste groep deelnemers aan de Jongerenviering, maar de Mariakapel kan niet vol genoeg zitten. Je bent van harte welkom bij de Jongerenviering, je zult je er snel thuis voelen!