Vormselproject

Heilig Vormsel 2015/2016

Het Vormsel is een bevestiging van de Doop. Door het sacrament van het Vormsel wordt de vormeling gedoopt met het vuur van de Heilige Geest.

Vanaf januari 2016 wordt er weer begonnen met het Vormselproject. Tijdens een aantal bijeenkomsten worden de vormeling voorbereid op het ontvangen van het sacrament van het Heilig Vormsel. Het project wordt begeleid door pastoor Marcelo.

De Vormselviering vindt plaats op vrijdagavond 13 mei 2016.

Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met: Pastoor Marcelo of met het algemene e-mailadres: nicolaaskerk.purmerend@live.nl


Vormselviering