Misdienaar worden?

Het werk van de misdienaren is erg belangrijk.
Ze helpen de priester tijdens de Eucharistieviering.

Wat doet een misdienaar dan allemaal?
Aan het begin van de Mis loop je samen met onder andere de priester door het middenpad naar het altaar. Een van je taken kan dan zijn het plechtig binnendragen van kaarsen, het wierrookvat of het processiekruis.

Wanneer de priester het Evangelie voorleest sta je naast hem met een kaars. Tijdens de Eucharistieviering geven de misdienaren de hosties, het water en de wijn aan en ze luiden de bel tijdens de consecratie.

Ben je enthousiast geworden?
Heb je eerste Heilige Communie gedaan?
En ben je tussen de 8 en 12 jaar oud?

Meld je dan snel aan!

Dat kan bij Pastoor Marcelo, ook voor meer informatie kan je bij hem terecht.