Diaken Jack Noë

Contactgegevens:

Tel: 06 5170 9000
e-mail: jnm.noe@quicknet.nl

Aanwezig:
Dinsdagochtend van 10:00 tot 13:00 uur


Profiel

Mijn naam is Jack N.M. Noë, geboren 8 december 1952 in het, volgens Leegwater, mooiste dorp van Holland, De Rijp. Nu woon ik in het mooie stadje Hoorn en ben vader van vier kinderen. Eén van mijn kinderen is op jonge leeftijd overleden. Ons gezin bestond uit vader, moeder, twee broers en zeven zusters. Daarnaast werden er ook twee neven en een nichtje, vanwege familieomstandigheden, bij ons grootgebracht. Ik kom derhalve uit een 'echte katholieke traditie'. Het dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid was een goede gewoonte, beter gezegd traditie.

Als misdienaar leerde ik de kerk ook van binnen kennen en op mijn twaalfde gaf ik te kennen graag naar het kleinseminarie te willen. Vanwege de heftige discussie op dat moment in onze kerk (lees d.d. 1963, Vaticanum twee), gaf mijn vader geen toestemming. Hij vertelde me wel dat als dit verlangen, deze roeping, zou blijven, dit op een later moment in mijn leven opnieuw zou gaan leven.

Na een korte carrière als o.a. opperman in de bouw en het volledig doorlopen van mijn militaire dienst ben ik op twintigjarige leeftijd begonnen in de zorg, het verpleeghuis Overwhere te Purmerend vormde de basis. Uiteindelijk heb ik zo'n kleine dertig jaar in de verpleging gewerkt, diverse opleidingen gevolgd, diploma's behaald en een prachtige carrière gehad. Mijn laatste werkplek was de Prinsenstichting, locatie Kadijkerkoog te Purmerend. Een instelling t.b.v. mensen met een verstandelijke beperking, mijn functie was clustermanager.


Op twee en veertig jarige leeftijd ben ik begonnen aan de KTHA, te Amsterdam aan de opleiding theologie. Zo kwam het oude verlangen, de roeping terug en opnieuw tot leven bij me, precies als mijn wijze vader had voorspeld. In 2002 studeerde ik af en nog geen maand daarna werd ik gepolst door de voorzitter van het toenmalige dekenaat Purmerend Jaap Schilder om de pastorale nazorg te Volendam te verzorgen. Hij had al met de bisschop gesproken en deed een dringend beroep op me, om samen met pastoor Jan Berkhout, de pastorale nazorg brandslachtoffers Nieuwjaarsbrand 2001, vorm en inhoud te geven. En u zult begrijpen dat er dingen in het leven zijn waar je alleen maar ja tegen kunt zeggen.

Mijn cirkel was rond, ik besloot om de rest van mijn leven mijn roeping te volgen. Zo werd ik 11 december 2004 gewijd als diaken door bisschop J. Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Momenteel ben ik als regiovertegenwoordiger werkzaam binnen de regio Probils, met een eerste verantwoordelijkheid voor de parochie de Goede Herder te Landsmeer. Ik draag mede zorg voor het proces van regiovorming en alle daaruit voortvloeiende zaken.

Verder ben ik als diaken verantwoordelijk voor het regionaal diaconaal beleid. Purmerend is mijn standplaats voor zowel de regionale organisatorische als diaconale verantwoordelijkheden. Ook ben ik een beetje de opvang indien de overige pastores ontbreken op hun werkplek.

Mijn hobby's zijn lezen, sporten en muziek.