Diaken Marcel Kaaijk

Contactgegevens:

Tel: 06 2097 3992
e-mail: m.kaaijk@chello.nl

Zie ook:
http://www.zaandam-santiago.nl


Profiel

Mijn naam is Marcel Kaaijk, ik ben geboren op 3 november 1948 in Zaandam. Ik ben getrouwd met Marga, vader van twee kinderen en opa van drie kleinkinderen.

Ik ben meer dan twintig werkzaam geweest als ondernemer in een bloemenspeciaalzaak. Vanaf het jaar 2000 heb ik een bloemschikbedrijf aan huis. Tevens ben ik vanaf 21 november 2009 permanent diaken in de regio Purmerend.

In 2004 ontving ik tijdens mijn werk in het "armendorp" in Lourdes, mijn roeping om permanent diaken van God te worden.

In de Tiltenberg te Vogelenzang heb ik mijn opleiding genoten. Deze bestond uit theologische en pastorale vorming, plus begeleiding in mijn geloofsgroei en het ontwikkelen van diaconale spiritualiteit.

Tijdens deze opleiding heb ik in 2007 stage gelopen in de O.L.Vrouwe Geboorte-parochie in Uitgeest en vanaf 2008 in de Nicolaaskerk in Purmerend.

Uiteindelijk heeft de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr.Punt, mij op 21 november 2009 in de kathedraal van Haarlem gewijd tot permanent diaken. Vanaf die dag kreeg ik van de bisschop een aanstelling voor onbezoldigd partime diaken in de regio Purmerend, bestaande uit Purmerend, De Rijp, Oosthuizen, Beemster, Den Ilp, Landsmeer en Schermerhorn.


Om mijn dankbaarheid te tonen jegens God besloot ik een pelgrimage te gaan maken naar Santiago de Compostela; een voetreis van ruim 3000 km.

De financiƫle opbrengst van deze pelgrimage, recette sponsoren, gaat naar "Hospice in Vrijheid Waterland" die in oprichting is. Ook diverse schriftelijke gebeden van mijn pastoranten mochten zo hun weg vinden naar Lourdes en Santiago de Compostela.


Mijn werkzaamheden zijn momenteel:

Diaconaal
- Begeleiden van mensen tijdens de diaconale inloop op de dinsdagochtend in de Nicolaaskerk en huisbezoeken afleggen.
- Tevens zitting hebben in de Raad van Advies IPCI (caritas) en in het Regionaal RK Diaconaal Beraad PROBILS waaronder de werkgroep MOV.

Liturgie
- Het verzorgen van de homilie en het verkondigen van het Woord van God tijdens de H. Eucharistie en/of in het voorgaan van de Woord- en Communievieringen.
- Voor overleg en beraad is de Reginaal Diaconaal Pastores Overleg PROBILS.
- In de toekomst is dopen, gedelegeerd worden om kerkelijke huwelijken in te zegenen en het leiden van uitvaartplechtigheden een optie.