Bestuur RK Parochie Maria, moeder van God

De parochie omvat de geloofsgemeenschappen van:

Purmerend, kerk H.H. Nicolaas- en Catharina
Beemster, kerk H. Johannes de Doper
De Rijp, kerk Sint Bonifatius
Landsmeer, kerk De Goede Herder
Oosthuizen, kerk Sint Franciscus van Assisië
Schermerhorn, kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte

Elke geloofsgemeenschap kent een eigen parochieteam, ter behartiging van de eigen organisatie in relatie/samenwerking met het bestuur van de parochie.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Pastoor Marcelo Salão Rocha, voorzitter
Mechteld Swart-Nota, vicevoorzitter
Anja Vendel-van der Hulst, secretaris
Hans Karels, penningmeester
Nico de Wit, bestuurslid
Theo Conijn, bestuurslid
Marja van Dam, bestuurslid
Henk van Breemen, bestuurslid, webmaster
Diaken Jack Noë
Pastor Luis Weel