Contact gegevens
»Adres en telefoonnrs
»Plattegrond
»Bereikbaarheid

Openingstijden
»Openingstijden

Pastoraal team
»Pastoor Marcelo Salão Rocha
»Kapelaan Mariusz Momot
»Diaken Jack Noë
»Diaken Marcel Kaaijk

Bestuur
»Nicolaasteam
»Bestuur RK Parochie Maria, moeder van God

Website
»Contact